Life Star - pro lepší odolnost naší psychiky

04.01.2005

Life Star je pro mně samotného i pro mnoho mých klientů darem z nebes. Neznám žádnou jinou rostlinnou látku, ani žádný jiný lék chemického původu, který by přinášel klid a mír do Duše a současně ani v nejmenším netlumil naše myšlenkové procesy a nezpomaloval reakce. Je to legendární přípravek z kategorie adaptogenů, a podobně jako žen-šen zpomaluje procesy stárnutí.

Na rozdíl od žen-šenu však Life Star mnohem více posiluje naši odolnost ve sféře psychické, což je v dnešní době skutečně k nezaplacení. Preparát v podstatě harmonizuje činnost limbického mozku a s ním související vegetativní nervovou soustavu. Tím mimo mnoha jiných velmi užitečných efektů chrání vegetativní nervovou soustavu před nadměrným stresem - a přitom se nejedná žádné sedativum. Ba právě naopak = velká část lidí po něm vnímá i menší únavnost.

Ochranný vliv Life Staru před nadměrným působením stresu je dán tím, že v limbickém mozku jsou mimo jiné umístněna i centra pro emoce - a ty pod vlivem preparátu zůstávají v mnohem větší pohodě - šedá kůra mozková je pak schopna řešit potřebné úkoly aniž by byla zneklidňována nadměrnou úzkostí, skrytým vztekem, strachem či jinými projevy psychického neklidu.

Subjektivně tento stav prožívá mnoho klientů jako schopnost řešit události ve větším odstupu či nadhledu, s větší objektivitou. Někteří si pochvalují, že díky Life Staru řeší většinou jen to, co je podstatné a snáze rozlišují a ponechávají stranou události nepodstatné. V době kdy jsem se na poradnách po celé republice seznamoval s ohlasy nových klientů na tento produkt bylo skutečně velmi příjemné naslouchat pestrosti způsobů, jimiž popisovali pozitivní účinek Life Staru na svoji psychiku.

Nejen že negativní emoce zůstávají v klidu - klient vnímá nápadně menší výskyt prožívání stresu či špatné nálady - naopak - spolu s duševním nadhledem většina z nich hlásí i velmi dobrou náladu. A zde se také skrývá jediná skutečná kontraindikace, kdy není vhodné preparát použít. Produkt je opravdu nevhodný pro lidi, u nichž je špatná nálada založena charakterově - kdy klient má jako životní styl vidět svůj život v temných barvách.

Pokud někdo nabídl tento preparát vrozenému pesimistovi, v bláhové naději že z něj takto jednoduše - polykáním nějaké úžasné bylinky - sejme toto celoživotní prokletí a on že se stane z pesimisty optimistou, takový dobrák se vždy se zlou potázal: jakmile produkt začal působit proti tomuto vrozeném škarohlídství, klient si okamžitě začal stěžovat, že se cítí "nějak divně" - a měl o další důvod k hubování navíc.
Oni obecně pesimisté a škarohlídi nejsou vhodnými klienty pro přírodní medicínu - nechme je ať zůstávají věrni svých standardním chemickým léčivům.

Logicky něco jiného je, když člověk který dává přednost dobré náladě o ni postupně přichází vlivem dlouhodobě obtížné situace a vlivem dlouhodobě nezvládaného stresu. Pro něj je Life Star skutečným požehnáním a darem z nebes. Ještě jednou opakuji - Life Star skutečně není žádné rostlinné sedativum a ani minimálně nezhoršuje a nezpomaluje myšlení a naše reakce - většinou je to právě naopak = šedá kůra mozková, neobtěžována negativními emocemi, pracuje objektivněji a tím i pohotověji nachází správné řešení dané situace.

Může být užitečný také pro střeva:
Harmonizační účinek produktu Life Star lze skvěle dokladovat na jeho vlivu na střevní peristaltiku. Stejný preparát mohou užívat jak lidé se zvýšenou tak i se sníženou peristaltikou = srozumitelněji řečeno pomáhá to klientkám, které mají během psychického přetížení sklon k zácpě stejně jako klientkám, které mají v nadměrné stresové zátěži sklon k řidší stolici. To je při použití chemických preparátů naprosto nemyslitelné. Naopak v účinné a hojivé (nikoliv jen preventivní ) PŘÍRODNÍ medicíně může stejný přírodní produkt pomáhat při harmonizaci zdánlivě protichůdných problémů.

V případě střevní činnosti (SPOLU S DALŠÍMI SPECIFICKÝMI OPATŘENÍMI !! ) pomáhá Life Star při sklonech k zácpě i k průjmu v těch případech, kdy je prapůvodní a vyvolávající příčinou psychický problém. Jsou to klienti u nichž standardní vyšetření nezjistila k problémům s činností střev žádnou zřetelnou a diagnostikovatelnou nemoc.

Life star je skvělý při komplexní péči o osteoporózu a na tomto místě jen stručně upozorním, že spolu s několika kolegy lékaři a léčiteli jsme celosvětově první a dosud jediní (zapsáno v červnu 2004), kteří mají u svých klientek a klientů zřetelné a opakovaným vyšetřováním potvrzené přírůstky kostní hmoty - navíc v mnoha případech doprovázené dalšími regeneračními efekty, zatímco "zbytek světa" osteoporézu dosud nanejvýš zastavoval - a to ještě mnohdy za cenu velmi nežádoucích až vysloveně toxických vedlejších účinků. Life Star je jedním z přírodních preparátů, které používáme při této komplexní regenerační terapii osteoporózy.

Složení:
Jedinou účinnou látkou v něm obsaženou je kořen rdesna mnohokvětého - polygonum multiflorum. Domácí pěstitele bylinek nepotěším - u nás tato bylina vymrzá. Základní surovina je navíc speciálně upravovaná, protože v syrovém ani v sušeném stavu požadovaný účinek nemá. Navíc proces samotné úpravy se stále poněkud tají.

Upravenému kořínku se v čínském jazyku říká "Che - šou - wu" - údajně to znamená "pan Wu má černé vlasy" - což má svoji legendu: pan Wu byl prý první člověk, u kterého bylo zaznamenáno, že mu při dlouhodobém užívání tohoto medikamentu začaly tmavnout šedivé vlasy. Nestává se to sice každému uživateli, ale literatura uvádí i tento občas viděný projev regenerace. Většina klientů se "spokojí" s vyrovnanou psychikou a s výrazně sníženými projevy vegetativní a psychické nerovnováhy, či ostatními běžně pozorovanými účinky.

Dávkování:
Podávání Life Staru na svém počátku od klienta vyžaduje trochu pozornosti a trpělivosti. V některých případech to trvá až měsíc, než se plně rozvine účinek. Opačnou výjimkou jsou lidé, kteří mívají vnímatelný efekt i během pár dnů - u dynamických žen vzácně i do druhého dne. Průměr je cca dva týdny do nástupu účinku. Upozorňuji, že až na malé výjimky není účelné začínat malými dávkami - při poddávkování se účinek Life Staru nemusí vůbec projevit a výsledkem je pouze zbytečná investice a zklamaný klient.

Mnohem efektivnější je na počátku brát takzvanou útočnou neboli startovní dávku - 3 x denně 3 tbl. i více. U lidí nad 70 kg váhy dáváme startovní dávku větší témař vždy - až 3 x 5 tbl. Zvláště muži na preparát bývají - hlavně zpočátku - méně vnímavější. Nejpozději do 30 dnů by se měl jeho účinek projevit u každého.

Pozor!
- jakmile začneme pociťovat účinky produktu, to jest - že se nám vlivem preparátu začíná vracet dobrá nálada, že snáze zvládáme zátěžové situace nebo že odeznívají různé projevy vegetativní (orgánové) či psychické neurózy, je vhodné i úsporné začít dávku snižovat z 3-3-3 na 3-3-0 a později na 3-0-0. Každý sám pro sebe musí vysledovat minimální dávku, která stačí k udržení dosažené harmonie.

Ideální je brát Life Star (stejně jako většinu přírodních preparátů) cca 30 minut před jídlem pro zabezpečení maximálního vstřebávání. Kdo si přivykne na jeho nahořklou chuť a dokáže jej nalačno pomalu rozpustit v ústech, je odměněn ještě o něco vyšším účinkem a může si dosažené vyladění udržet skutečně pomocí minimálních dávek. Některým citlivým klientkám k udržení efektu stačí jen jediná tableta takto aplikovaná = rozpuštěná v ústech ráno nalačno.

V případě zvýšené zátěže - je možno zase dávkování dočasně zvýšit - některé ženy tak například činí v době očekávání menstruace, někdo jiný před očekávanou poradou vedení firmy ... U Life Staru se objevuje jedna zvláštnost. V době, kdy je klient pod jeho blahodárným vlivem, není vhodné konzumovat ředkvičky nebo okurky - ty ani syrové ani nakládané. U některých lidí tyto zeleniny zruší efekt Life Staru během dvou hodin - stačily i dvě kolečka kyselých okurek na chlebíčku a následkem byl "pád do hlubin" = zpět do původních problémů. Úplný návrat do Life Starem navozené rovnováhy trval téměř tři dny.

Naštěstí nás dnes supermarkety zásobují celoročně dostatečnou nabídkou jiné čerstvé zeleniny a v nabídce sterilované kyselé zeleniny lze také najít různé možnosti náhrady za kyselé okurky. V Kunovjance okurky nejsou a nakládaná červená řepa je navíc ještě pro tělo mnohem užitečnější - jednak sama o sobě, jednak díky léčivce fenyklu jímž bývá kořeněna.

V praxi přírodní medicíny se mně i jiným kolegům osvědčilo podávat zpočátku nějakou vhodnou trojkombinaci preparátů - je to sice nákladnější, ale procesy regenerace jsou rychlejší a pro klienta je úleva od potíží i návrat dobré kondice zřetelnější. Pokud je alev kombinaci Life Star- většinou radím: " ten berte jako první a samostatně ať se jeho účinek dobře naučíte vnímat. Podle svých pocitů samostatně přejete z útočné do udržovací dávky a naučíte se odhadnout, kdy je třeba dočasně zvýšit Vaši individuální minimální dávku".

Známky dočasného předávkování jsou výjimečné a objevují se u velmi energických, temperamentních žen a navíc jedině tehdy, pokud včas nesnížily vysokou útočnou dávku: projevy nejsou nebezpečné, spíš trochu humorné: přebytek špatné ovládané energie - nejčastěji nadměrná potřeba stále pracovat, spolu s výrazně sníženou spotřebou spánku.

V takovém případě stačí Life Star jeden až dva dny vysadit a pak pokračovat onou jedinou udržovací ranní tabletou - a zákazník je v neochvějné pohodě. Tato zvýšená ale jen vzácná citlivost na Life Star je pro jejich nositelky ekonomicky výhodná - jedno balení s 200 tabletkami jí vydrží více než na půl roku. Muži jsou z tohoto hlediska v nevýhodě: potřebují útočnou dávku vyšší (nejen s přihlédnutím k vyšší průměrné váze proti ženám, ale navíc mají ve většině případů i trochu nižší citlivost. Z obou těchto důvodů i jejich udržovací dávky bývají vyšší.
Důležité je, že Life Star může sloužit oběma pohlavím. Málokdo si už vzpomene, jak při uvedení výrobku na český trh se na základě prvních informací od klientů tvrdilo, že je vhodný jen pro ženy a mužům nepomáhá - stačilo podat vyšší počáteční dávku a vše bylo náhle jinak.

Nejlépe se pak pamatují takové výroky spokojených klientů jako " Děti už mne nemohou rozčílit" a časté pocity ochranného skla : "jsem jako v nějakém klidném akváriu a nic na mne dovnitř nemůže" ... "jsem jako ve skleněné věži" ... či jadrné české: "Po Life Staru mám nenasxxtelně dobrou náladu" - proneseno nikoliv drsným chlapíkem ale atraktivní mladou dámou.

Od řady spokojených klientů máme také dostatečně potvrzeno, že mnohdy ani krátké vysazení nepřeruší navozenou a příjemně vnímanou harmonizaci. Ale pokud se Life Star vysadí dlouhodobě, je pak nutné začít od začátku útočnou dávkou. I mě se takhle v minulosti "povedlo zapomenout", ale vždy jsem přišel na to, že tento produkt mému citlivém zdraví skutečně chybí - a protože se mi nechtělo prožívat znovu nepříjemné stavy vegetativního neklidu, raději dnes již žádné dlouhé pauzy neriskuji.

Z přírodních látek, které při své poradenské činnosti doporučuji, sám také střídavě užívám řadu různých produktů. K nim již od roku 2001 patří i ono starodávné "Che - šou - wu" = dnešní Life Star.

Pro jeho blahodárný účinek na můj citlivý organismus užívám tento tisíce let známý "kouzelný kořínek" prakticky denně - protože je skutečně předurčen k dlouhodobému či raději doživotnímu používání - stejně jako sprcha, elektřina, kartáček na zuby a jiné užitečné potřeby, zvyšující komfort našeho života.

Tento preparát mne svými možnostmi opravdu fascinuje. Proto o něm rád předávám své zkušenosti.

Autor: MUDr. Ladislav Šafránek